Acupunctuur gouda

Acupunctuur Oudewater

Praktijk voor Acupunctuur Oudewater

In de praktijk in Gouda behandel ik diverse klachten door middel van Acupunctuur.

Algemeen

De Traditionele Chinese Geneeskunde (= TCG) stoelt op eeuwen oude wortels en gaat terug tot ver voor onze jaartelling. Acupunctuur is één van de bekendste behandelmethoden uit de traditionele geneeskunde.

Gemeenschappelijk in alle TCG-behandelmethoden is het uitgangspunt dat aan iedere lichamelijke, emotionele of mentale stoornis een zogenaamde energetische disbalans ten grondslag ligt. Deze levensenergie draagt zorg voor het totale functioneren van ons organisme en het doel van de behandeling is deze energie vrij te laten stromen en in balans te brengen.

Het basisprincipe van de acupunctuur - Yin en Yang

Volgens de oude Chinese filosofie en geneeskunde berust alles in de natuur op het energie-evenwicht tussen twee polen, die yin en yang worden genoemd. Hoewel deze tegengesteld zijn, kan de ene niet buiten de andere, omdat zij elkaar ook aanvullen en daardoor een eenheid vormen. We vinden deze twee elkaar afwisselende, maar onlosmakelijk verbonden componenten overal in de natuur terug. Zoals licht en donker, die bij elkaar horen, maar evenveel van elkaar verschillen als dag en nacht.

De basis van de acupunctuur is gericht op het herstel van het evenwicht van Yin en yang. Is die balans er, dan is de energie regelmatig verdeeld in het lichaam en betekent dat een gezonde constitutie. Is er ergens in het lichaam een verstoring van het Yin/Yang evenwicht, dan betekent dit dat er ziekte is of tot ontwikkeling komt.

Pijnklachten behandeling in Gouda

Acute en chronische pijn wordt behandeld met de methode van dr. R. Tan (Tan Balance Method Acupuncture) en master Tung’s pain treatments. Deze methoden zijn systematisch en ideaal voor het behandelen van acute en chronische pijnklachten. Het interessante van deze methoden is dat in de pijnplek zelf geen naalden worden geplaatst. Dit is plezierig omdat er bij ( erge) pijn geen behoefte is aan meer pijnprikkels in het pijngebied. De werkwijze is interactief wat leidt tot betere samenwerking en betrokkenheid tussen cliënt en acupuncturist.

Meridianen en behandeling

De levensenergie stroomt in een harmonisch ritme en in een bepaalde volgorde door onzichtbare banen die zich in ons lichaam bevinden, de z.g. meridianen. De belangrijkste hiervan hebben een relatie met basisorganen en functies van ons lichaam. Op elke meridiaan bevindt zich een verschillend aantal – van 9 tot 67 – zogenaamde acupunctuurpunten.

Bij een acupunctuurbehandeling wordt met zeer fijne naalden, via deze punten de hoeveelheid energie in de meridianen beïnvloed om het energie-evenwicht van een ziekte te herstellen. Ik maak gebruik van steriele wegwerpnaalden; deze worden na de behandeling weggegooid.

Het prikken van de dunne naaldjes is niet helemaal gevoelloos maar dit gevoel trekt al  snel na het plaatsen weg. Soms wordt er tijdens het prikken een schokje ervaren; dit fenomeen heet déqi en is een teken dat de juiste plek wordt geraakt. De naalden blijven ca. 20-30 minuten ter plaatse.

Het onderzoek

Uiteraard zijn de klachten waarmee u komt het belangrijkste, maar ik wil meer van u weten om een compleet beeld te krijgen.

De diagnostiek bij acupunctuur is er op gericht om uit te zoeken waar precies, in welke meridiaan of bijbehorend orgaan, een verstoring van het energie-evenwicht is opgetreden.

Typisch voor de Traditioneel Chinese Geneeskunst is het voelen van uw pols, het bekijken van uw tong en een lichaamsonderzoek.
In het gesprek zal ondermeer gevraagd worden naar uw eet-, drink-, en leefgewoonten, erfelijke achtergrond, werkomstandigheden etc. in het belang van de behandeling. De Chinese geneeswijze probeert niet alleen de symptomen te bestrijden maar zoekt een samenhangend beeld om te begrijpen hoe klachten zijn ontstaan.
Dezelfde klachten bij verschillende cliënten kunnen zo leiden tot verschillen in behandeling.
Direct na het onderzoek volgt een eerste behandeling.

Ooracupunctuur (auriculo)

De ooracupunctuur berust in principe op het prikkelen van bepaalde reflexgebieden van de oorschelp. Alle organen van ons lichaam zijn als een klein reflex-gebiedje op ons oor geprojecteerd. Door nu juist het oor te prikkelen op die plaats, die in verbinding staat met een verstoord orgaan, kan op den duur een beter functioneren van dat orgaan bereikt worden.

Ooracupunctuur pas ik toe als ondersteuning van de lichaamsacupunctuur.

Cuppen

Ook wel het zetten van ‘koppen’ of ‘bollen’ genoemd. Het betreft glazen bollen, waarin een vacuüm wordt gecreëerd, zodat ze op de huid blijven zitten. Ze kunnen blokkades op heffen en de bloedcirculatie te stimuleren. Ze worden veel gebruikt bij klachten aan het bewegingsapparaat zoals rug-, nek- en schouderklachten, r.s.i. en een tenniselleboog.

Chinese kruiden

Indien nodig wordt de therapie aangevuld met Chinese kruiden. Die zijn in  tablet of poedervorm en kunnen worden ingenomen met water. De Chinese kruidengeneeskunde is gebaseerd op het systeem van fysiologie en diagnostiek van de TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde). Een kruidenformule heeft een eigen energetisch beeld, dat past bij het energetische beeld van de mens die behandeld wordt.

De kruiden komen van de firma Dragon Herbs. Hun leverancier werkt volgens ISO 22000 en GMP standaard normen. Dit waarborgt een controle van oogst tot uiteindelijk product. Tevens wordt er nog een controle in Europa uitgevoerd door Phytax.

Toepassingsgebieden van de acupunctuur in Oudewater

Er zijn veel klachten en aandoeningen die zeer goed te behandelen zijn met acupunctuur. In 1979 heeft de WHO (World Health Organisation) een lijst samengesteld met aandoeningen waarbij acupunctuur als geneeswijze gebruikt kan worden. Echter bij ernstigere klachten of bij twijfel daarvan, adviseer ik eerst de huisarts te consulteren.

Allergieën

Allergische verkoudheid, hooikoorts, astma/bronchitis, allergie.

Borst

Spanning op de borst, vol gevoel van de borst, pijn op de borst, hartkloppingen, angina pectoris, opgezette/pijnlijke flanken

Buik

Buikkrampen, buikrommelingen, buikpijn, opgezette buik

Gewrichten

Stijfheid, pijnklachten, bewegingsbeperkingen,
verstuikingen, artrose, reumatische aandoeningen, gewrichtsontstekingen,
slijmbeursontsteking, spieren/pezen pijnklachten, krachtsvermindering, trillingen, krampen, nek- en rugklachten, tenniselleboog, RSI , fibromyalgie (spierreuma)

Gynaecologie

Menstruatieklachten, premenstruele klachten (PMS), overgangsklachten,
gespannen en pijnlijke borsten, bepaalde vormen van onvruchtbaarheid,
begeleiding IVF/ICSI/IUI, witte vloed (leukorrhea)

Hoofd

Hoofdpijn, migraine, lokale haaruitval, aangezichtspijn, duizeligheid(bijvoorbeeld: Ménière), zwaar gevoel in het hoofd

Huid

Transpiratieproblemen, jeuk, droge huid, eczeem, acne, koortsblaasjes,
gordelroos, psoriasis, steenpuisten, zweren

Interne klachten

Bloedarmoede, kouwelijkheid, doorbloedingsproblemen, hoge bloeddruk,
lage bloeddruk

Keel

Schildklieraandoeningen, heesheid, keelpijn, spraakproblemen, brok in de keel

Kinderziekten

Hoest, verkoudheid, astma, bronchitis, keelontsteking, darmklachten, buikpijn, bedplassen, slaapproblemen, tanden krijgen, eczeem, oorpijn/ontsteking

 

Ledematen

Koude ledematen, zwaar gevoel, vochtophoping (oedeem)

Luchtwegen

Verkoudheid, allergische verkoudheid, hooikoorts, hoest, kortademigheid,
astma, bronchitis, hyperventilatie

Maag en darm

Misselijkheid, slechte eetlust, overgeven, zuurbranden, oprispingen/opboeren, maagpijn, galaandoeningen, diarree, constipatie, aambeien

Mentale stoornissen

Slaapstoornissen, veel dromen, hyperventilatie, rusteloosheid, angst,flauwvallen, epilepsie, dwangmatig huilen/lachen, depressiviteit, snel schrikken, vergeetachtigheid, anorexia nervosa, lusteloosheid, vermoeidheid, algehele zwakte, overspannenheid, stress, burn-out

Mond

Tandvleesproblemen, kiespijn, aften, slechte adem, bittere smaak in de mond, droge mond, verhoogde speekselvloed, koortsuitslag

Neusverkoudheid

Oog

Ontstoken ogen, jeukende ogen, tranende ogen, droge ogen, branderige ogen, wazig-vlekken zien, slechtziendheid

Oor

Oorpijn/ontsteking, oorsuizen / ruisen, bepaalde gevallen van doofheid

Slijmvliezen

Chronische verkoudheid, voorhoofdsholte-ontsteking, bijholte-ontsteking

Urinewegen

Urineweginfectie, incontinentie, blaas/nierstenen, impotentie, onvruchtbaarheid, vroegtijdige/nachtelijke zaadlozingen, prostaatklachten

Verslavingen

Rookverslaving, eetverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving

Zwangerschapsklachten

Misselijkheid, zure oprispingen, stuitligging, bevalling opwekken,
pijn na de bevalling, stimuleren van borstvoeding, borstontsteking.