Acupunctuur gouda
guppen gouda

Tarieven & vergoedingen

Tarieven acupunctuur en shiatsu

Tarieven per 1 januari 2023

Intake en behandeling acupunctuur
1 uur -  € 72,00


Intake en behandeling acupunctuur
1,5 uur -  € 92,00


Vervolgbehandeling acupunctuur
1 uur -  € 72,00


Vervolgbehandeling acupunctuur en shiatsu
1,5 uur -  € 92,00


Tarieven acupunctuur en shiatsu

Tarieven per 1 januari 2023

Intake en behandeling acupunctuur 1 uur  € 72,00
Intake en behandeling acupunctuur 1,5 uur  € 92,00
Vervolgbehandeling acupunctuur 1 uur  € 72,00
Vervolgbehandeling acupunctuur en shiatsu 1,5 uur  € 92,00

 

 

Om mijn administratie te ontlasten verzoek ik u vriendelijk om het bedrag na afloop van het consult per pin of contant te betalen. U krijgt dan een factuur mee, die u aan uw ziektekostenverzekeraar kunt sturen.
Mocht u onverhoopt de afspraak willen afzeggen, wilt u dat dan in ieder geval 24 uur van tevoren doen? Als u later afzegt, moet ik helaas toch het volledige consult in rekening brengen.

Vergoedingen zorgverzekeringen

Omdat ik als acupuncturist/shiatsu-therapeut ben aangesloten bij de beroepsvereniging NWP, worden mijn consulten door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van het bedrag dat vergoed wordt varieert per verzekering en polis. U kunt het beste uw polis nakijken of bij uw verzekering informeren. Het eigen risico geldt niet voor de zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt.
Voor een actueel overzicht van de zorgverzekeraars die vergoeden, verwijs ik u naar de internetpagina van de NWP. ( http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.asp )

NWP staat voor beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals

Lidmaatschap beroepsverenigingen NWP

Als erkend acupuncturist en shiatsu-therapeut ben ik lid van de NWP, de beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals. Deze beroepsvereniging staat er borg voor dat haar licentieleden gekwalificeerde therapeuten zijn, die jaarlijks verplichte bijscholing volgen.