Acupunctuur gouda
guppen gouda

Behandeling Acupunctuur en Shiatsu

Eerste consult

Acupunctuur en shiatsu kunnen in een behandeling gecombineerd worden en ook afzonderlijk van elkaar worden toegepast.  Als aanvulling op de behandeling maak ik gebruik van Chinese kruiden, cuppen en ooracupunctuur.  De combinatie van methoden helpt om gericht te kunnen werken.

In het eerste consult vindt een intake-gesprek, lichaamsonderzoek en behandeling plaats en dit duurt ongeveer 1,5 uur. Na het vraaggesprek volgt het lichaamsonderzoek. Dit bestaat uit de Chinese polsdiagnose, tongbeeld en het beoordelen van de meridianen op het lichaam. Vervolgens vindt de behandeling plaats met acupunctuur en/of shiatsu. In overleg bepalen we wat de meest geschikte behandeling voor u kan zijn.

Vervolgconsulten

In de vervolgconsulten bespreek ik kort met u hoe het sinds het vorig consult is gegaan en wordt het behandelplan zo nodig aangepast.

Duur van de vervolgconsulten:

Shiatsu: 1 of 1,5 uur.
Acupunctuur: 1 uur.
Combinatie van acupunctuur en shiatsu: 1 of 1,5 uur.

Behandelfrequentie

Hoeveel behandelingen u nodig heeft, hangt af van de aard van uw klachten. In het algemeen geldt: hoe ouder de klacht, hoe meer behandelingen nodig zijn. Bij acute klachten zal er vaker behandeld worden en zullen de behandelingen dichter op elkaar liggen. (1 of 2x per week) dan bij  een chronische klacht. Acupunctuur en Shiatsu  zijn het meest effectief wanneer er niet te veel tijd verstrijkt tussen de sessies. Vaak beginnen we met tussenpozen van een week. Na drie of vier keer kunnen we dat terugbrengen tot eens in de veertien dagen, of eens in de drie weken.

Wilt u een preventieve behandeling, of een behandeling ter ontspanning, dan kunt u natuurlijk kiezen voor langere tussenpozen; bijvoorbeeld eens per maand of per zes weken.

Preventie

Acupunctuur en shiatsu zijn er in principe op gericht om de energiebalans te herstellen. Is het bij de westerse geneeskunde essentieel om te weten welk orgaan verstoord is en om wat voor soort afwijking het gaat, voor de oosterse geneeskunde is het van wezenlijk belang de plaats te ontdekken waar de verstoring van het energie-evenwicht optreedt. Door namelijk het energie-evenwicht te herstellen zal volgens deze filosofie ook het orgaan beter gaan functioneren. Daar komt bij dat als iemand bepaalde klachten heeft, het lang niet altijd zeker is dat er ook in het lichaam in één van de organen een afwijking wordt gevonden. Een dergelijke situatie kan als een voorstadium van een ziekte worden beschouwd. Er is sprake van een verstoring van het energie-evenwicht, hoewel er met de westerse onderzoekmethoden (nog) geen afwijking gevonden wordt. Het is in deze situaties dat de acupunctuur en shiatsu doeltreffend preventief toepassing vinden.

Een behandeling met acupunctuur en/of shiatsu kan ondersteuning bieden als u kampt met:

  • een periode niet lekker in uw vel zit
  • terug wilt naar het natuurlijke ontspannen lichaamsgevoel
  • uzelf even rust gunt.
  • preventief aan uw gezondheid wilt werken